Websiteredacteur logo

Websiteredacteur

Wat kost een websiteredacteur?

Wij hanteren een uurtarief van € 50,- ex. BTW voor de werkzaamheden aan uw website.
Door doelgericht te werken blijven de kosten voor het onderhoud van uw website binnen de perken.
U betaalt alleen voor de tijd die werkelijk aan uw site is besteed, zonder overhead kosten.

U hoeft niet te zorgen voor een beschikbare werkplek, bureau, computer, software!

Een voorbeeld: Er moet een tekst op uw website worden aangepast, u mailt de tekst naar ons, wij verwerken de tekst in uw site, tijd 0,1 uur, kosten € 5,-. Afrekenen één keer per kwartaal, of per jaar.

Afgesproken prijs.

Na een inschatting te hebben gemaakt van de te verwachten hoeveelheid werk, kunnen wij met u een afspraak maken over een vaste vergoeding die u betaalt voor regelmatig onderhoud van uw website.

Specificatie

U ontvangt van ons een factuur met een specificatie van de verrichte werkzaamheden.

Vragen?

Neem contact op om een prijsindicatie te krijgen.

Ter overdenking.

Als u denkt dat een professional te duur is voor de klus, vraag u dan af waarom de amateur geen professional is...

© Websiteredacteur.nl Disclaimer Sitemap Twitter